Imam Abu Hanifah

  • Sumo

Diriwayatkan bahwa, Imam Abdullah bin Al-Mubarak (118-181 H.) bercerita: Aku pernah datang ke Syam untuk menemui (Imam) Al-Auza’i (88-157 H.). Aku dapati beliau di Beirut. Begitu berjumpa tiba-tiba beliau bertanya kepadaku: Hai orang Khurasan (Imam Ibnul Mubarak berasal dari Khurasan), siapakah ahli bid’ah berjuluk Abu Hanifah (80-150 H.) yang muncul di Kufah itu? Maka (demi mendengar pertanyaan diatas) aku bergegas pulang ke rumah dan langsungĀ menelaah ulang kitab-kitab Abu Hanifah untuk mengambil/mencatat darinya sejumlah masalah (materi ilmiah pilihan) yang bagus-bagus.

Aku lakukan itu selama tiga hari. Dan pada hari ketiga, aku kembali lagi untuk menjumpai beliau (Imam Al-Auza’i) yang merupakan muadzin sekaligus imam di masjid tempatnya tinggal. Sementara buku catatan materi pilihan dari karya Abu Hanifah ada di tanganku.

Beliau bertanya: buku apakah itu? Maka bukupun langsung aku berikan kepada beliau. Pandangan beliau serta merta tertuju pada satu kutipan masalah (materi) yang aku awali dengan kalimat: An-Nu’man berkata. Dan begitulah beliau tetap dalam posisi berdiri seusai adzan sambil terus fokus membaca sampai selesai bagian pertama dari buku tersebut. Selanjutnya beliau selipkan buku ke dalam lengan jubah, lalu beliau iqamah dan shalat.

Dan selepas shalat, (seolah tak sabar) beliau langsung mengeluarkan buku dariku itu untuk meneruskan membacanya lagi sampai tuntas. Kemudian beliau berkata kepadaku: Hai orang Khurasan, siapakah dia An-Nu’man bin Tsabit ini? Aku jawab: Seorang syeikh yang aku dapati di Irak. Beliau berkata: Ini seorang yang mulia diantara para masyayikh. Perbanyaklah belajar/mengambil ilmu darinya. Maka akupun berkata: Ya beliau inilah Abu Hanifah yang Engkau larang (orang belajar padanya) itu. (Tarikh Baghdad, Al-Khathib Al-Baghdadi, 13/338).

Di dalam riwayat lain (ada tambahan lanjutan kisah): Imam Ibnul Mubarak berkata: Lalu kami bertemu (dengan Imam Abu Hanifah) di Makkah. Dimana aku lihat Al-Auza’i berusaha mengimbangi Abu Hanifah dalam diskusi tentang masalah-masalah itu (yang tersebut dalam buku hasil catatanku diatas). Sementara sang Imam (Abu Hanifah) menyingkap/mengupas masalah demi masalah untuknya (Imam Al-Auza’i) dengan penjelasan yang lebih banyak lagi daripada yang aku catat.

Selanjutnya begitu kami berpisah (dengan Imam Abu Hanifah), akupun lalu bertanya kepada (Imam) Al-Auza’i: Bagaimana Engkau melihatnya? Beliau menjawab: Aku iri pada lelaki itu (Imam Abu Hanifah) dengan ilmunya yang banyak dan kecerdasannya yang istimewa. Aku beristighfar kepada Allah Ta’ala, karena sungguh dulu telah salah (tentangnya) dengan kesalahan yang nyata. Tetaplah belajar padanya, karena ternyata dia memang tidak seperti yang infonya sampai kepadaku sebelum ini. (Aujazul Masalik, Al-Kandahlawi: 1/88). (AMJ)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.