Inilah Inti Mujahadah

Ditulis oleh • Feb 11th, 2019 • Kategori: Kolom Ketua IKADI
  • Sumo

Saudaraku, Terkadang kita dituntut paksa diri untuk semakin sholeh, tapi tidak boleh merasa lebih sholeh dari orang lain. Kita dianjurkan membahagiakan diri dengan amal ibadah kita, tapi tidak boleh berbangga dengan amal ibadah. Kita diwajibkan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, tapi tidak boleh merasa berjasa. Kita dianjurkan bahkan diwajibkan untuk bernasehat dan berdakwah, tapi tidak boleh menghina dan memaki, bahkan walaupun mereka masih berbuat dosa besar. Kita diwajibkan untuk khusyu’, tapi setelah itu kita mesti selalu tersenyum. Kita mesti selalu sabar.., tapi aktif dan tidak pasif.  Yaa Rahman, anugerahi kami kuat iman & istiqamah…!!

Harap mencantumkan alamat website ini jika Anda menyalin tulisan ini.
Kirim email pada penulis ini | Lihat seluruh tulisan oleh

Beri komentar