Hisablah Diri Sendiri

pohonBarangsiapa ingin selamat dari kehinaan dan pertanyaan (hisab) pada Hari Kiamat, ia harus meng-hisab dirinya di dunia sebelum di-hisab di akhirat. Itulah yang diwanti-wanti Allah Ta’ala pada kita saat berfirman,“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat).” (Al-Hasyr: 18). Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu memahami makna ayat di atas dengan pemahaman mendalam. Ia berkata kepada rakyatnya, “Hisab-lah diri kalian sebelum kalian di-hisab, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah menghadapi Hari Kiamat.” Lanjutkan membaca