Surat Al Maun

Allah subhanahu wata’ala berfirman Tahukah kamu (ya Muhammad) orang yang mendustakan hari pembalasan/agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak berjuang untuk memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya, yaitu mereka yang suka pamrih pada sesama dan enggan memberi pertolongan (QS. Al-Ma’un). Lanjut membaca

Al Qur’an Surat Al A’laa

Surat ini terdiri atas 19 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah (yang diturunkan di Mekkah) dan diturunkan sesudah surat At-Takwiir. Nama Al-A’laa diambil dari kata “al-A’laa” yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya “Maha Tinggi”. Dalam riwayat-riwayat hadis, surat ini juga disebut sebagai surat “Sabbih/sabbaha” (Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah). Lanjut membaca

Kisah Abu Lahab

Firman Allah subhanahu wata’ala yang artinya: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia! Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergolak (neraka). Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar fitnah). Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. (QS. Al Lahab) Lanjut membaca

Keutamaan Bulan Muharram

Bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam Kalender Hijriyah. Ia termasuk diantara bulan-bulan yang dimuliakan (al Asy- hurul Hurum) oleh Allah subhanahu wata’ala. sebagaimana firman Allah Ta’ala yang artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah diwaktu Dia menciptakan lanit dan bumi, diantaranya terdapat empat bulan haram.” (Q.S. at Taubah :36). Lanjut membaca

Hukum Pergiliran

Dalam kehidupan berlaku hukum pergiliran. Seperti kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan. Semuanya telah Allah subhanahu wata’ala pergilirkan dalam kehidupan manusia. Semuanya adalah ujian. Allah swt hendak menguji kesungguhan (mujahadah), keimanan dan amal manusia. Allah hendak membedakan antara orang beriman dan orang kafir sekaligus memberi pelajaran kepada manusia. Sunnah ini berlaku secara pribadi, suatu kaum maupun imperium. Lanjut membaca

Fadhilah Tilawah Al Qur’an

Allah subahanahu wata’ala berfirman yang artinya: “Berkatalah Rasul : ‘Ya Rabbi, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur’an ini sesuatu yang tidak diacuhkan (sesuatu yang diabaikan)”. (QS Al-Furqan : 30). Dalam ayat lain: “Dan apabila kamu membaca Al-Qur’an, niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada Kehidupan Akhirat, suatu dinding yang tertutup”. (QS Al-Isra’ : 45). Di ayat yang lain: “Dan Kami turunkan Al-Qur’an sebagai penawar (penyembuhan) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dzalim selain kerugian”. (QS Al-Isra’ : 82) Lanjut membaca

Berqurbanlah

Allah subhanahu wata’ala berfirman dalam Al Qur’an Surat Al Kautsar: Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Maka salatlah kamu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya pembencimu itulah yang akan binasa. (QS Al-Kautsar:1-3). Surat Al-Kautsar terdiri dari tiga ayat. Nama Al-Kautsar diambil dari ayat yang pertama yang berarti karunia Allah yang tiada terhingga yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam. Kata ini hanya disebut sekali dalam Al-Qur’an, yakni dalam surat ini. Ada juga yang memberi nama surat ini An-Nahr, yang maknanya berkurban. Lanjut membaca

Kecukupan Pangan Dan Rasa Aman

Allah subhanahu wata’ala berfirman yang artinya dalam Al Qu’an surah Quraisy yang artinya: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy(1). (Yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas(2).Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini( Ka’bah)(3).Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan(4). Lanjut membaca

Keistimewaan Al Qur’an

Firman Allah subhanahu wata’ala dalam surat Ali ‘Imran:2-4 yang artinya: “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. Dia menurunkan Al kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, Sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan” Lanjut membaca