Dunia Penjaranya Orang Mukmin

Alkisah, pada suatu hari seorang imam besar penulis kitab monumental Fathul Bari syarah Shahih Al-Bukhari yang saat itu menjabat sebagai hakim agung di Mesir, yang tak lain adalah Imam Ibnu Hajar Al-‘Asqalani rahimahullah, sedang melintas di sebuah pasar rakyat, dalam iring-iringan yang megah lengkap dengan kendaraan kereta cukup mewah yang ditarik oleh bagal (baghal), dikelilingi oleh kerumunan orang banyak. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki yahudi penjual minyak panas dengan pakaian yang penuh minyak dan tampilan yang sangat lusuh serta kotor sekali. Si yahudi merangsek masuk ke tengah-tengah rombongan pengiring dan menembus kerumunan khalayak serta berusaha mendekati kereta bagal yang dinaiki oleh sang Imam. Lanjutkan membaca