Keikhlasan

Dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata: Orang-orang berpencar dari hadapan Abu Hurairah, setelah itu Natil ,seorang penduduk Syam, bertanya: Wahai Syaikh, ceritakanlah kepada kami hadits yang pernah Engkau dengar dari Rasulullah! Dia menjawab: Ya, saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya manusia yang pertama kali di-hisab pada hari Kiamat ialah seseorang yang mati syahid. lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya sehingga ia mengenal dan mengakuinya dengan jelas, lantas Dia bertanya: ‘Apa yang telah kamu lakukan dengannya (dengan kenikmatan-kenikmtan itu)? Dia menjawab: ‘Aku berperang demi Engkau ya Allah sampai aku mati syahid.’ Allah berfirman: ‘Dusta kamu, namun kamu berperang agar dikenal sebagai seorang pemberani. Maka kamupun telah dikenal demikian’ Kemudian diperintahkan agar ia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Lanjutkan membaca