Bahayanya Kesombongan

Makna Takabbur secara bahasa berarti sombong, congkak, merasa besar dan menampak-nampakkan kebesarannya. Sedangkan secara Istilah ialah merasa diri lebih baik dan lebih tinggi dari orang lain, baik dalam hal ilmu , kedudukan, keturunan, bentuk fisik  dan lain-lainnya sehingga ia menolak kebenaran dan menganggap rendah, hina pada orang lain. Seperti yang dijelaskan Nabi saw :“Sesungguhnya kibir, takabbur itu adalah menolak kebenaran  dan meremehkan orang lain .“ (HR. Muslim) Lanjutkan membaca