Zakat Bikin Hidup Nikmat

Zakat adalah salah satu dari rukun islam dan Allah SWT mewajibkan zakat ini dalam kaitannya dengan tujuan untuk membersihkan dan berusaha untuk menanamkan dalam diri setiap muslim untuk sensitif untuk penderitaan dan kesusahan orang lain. Jika dilihat dari sisi bahasa zakat itu mempunyai makna yang sangat bangus yaitu kesuburan, berkembang dan mensucikan. Dan ini merupakan makna dan tujuan disyariatkannya zakat. Bahwa dalam keyakinan dan aqidah seorang muslim zakat itu bukan dia mengeluarkan harta dari segi matematika dia itu berkurang hartanya akan tetapi harta yang disedekahkan, harta yang dizakatkan itu akan berkembang dan mensucikan dirinya dari harta-harta yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman dalam surat AT-Taubah 103, “Ambilah dari harta-harta orang mukmin shodaqoh yaitu shodaqoh wajib yang disebut dengan zakat yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka dan doakan mereka, sesungguhnya doamu akan membuat ketenangan bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Lanjutkan membaca