Integralitas Ibadah

Amal ibadah kita sejatinya selalu dipadukan dengan amal amal hati seperti: Ikhlas, khusyu’, mahabbah, khauf, raja’, muraqabah, tazkiyah, dzikrul maut, dan begitu seterusnya! Amal ibadah wajib semestinya selalu diiringi dengan amal ibadah sunnah, selama ada sunnahnya.  Shalat wajib diiringi dengan shalat sunnah, Sedekah wajib diiringi dengan sedekah sunnah! Amal ibadah mahdhah seperti shalat, tilawah Al-Qur’an, sewajibnya disambung dengan amal ibadah umum, amal ibadah sosial seperti Birrul Walidain, silaturrahim, akhlak mulia, memberi nasehat, mendidik anak, mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan seterusnya! Semua amal ibadah seharusnya dimulai dengan dzikir, dibarengi dengan dzikir, dilanjutkan dengan dzikir yang bersambung sambung, terus menerus, sesuai sunnah! Lanjutkan membaca